REGULAMENT CONCURS
« Happy at Luxury! »

SECTIUNEA 1. Organizator:
Concursul «Happy at Luxury! » este organizat de LTV NETWORK SRL, cu sediul in
str. Lt. Ionescu Baican nr. 53, sector 2, Bucuresti, Romania, CUI 34116833,
J40/1849/17.02.2015, e-mail: contact@luxurystudio.ro.
Concursul se va desfasura conform prezentului Regulament, ale carui prevederi sunt
obligatorii pentru toti participantii. Regulamentul oficial in cauza este intocmit si facut
public conform legislatiei aplicabile in Romania.
SECTIUNEA 2. Locul si perioada de desfasurare a concursului:
Concursul este organizat si se desfasoara pe pagina de Instagram Luxury Studio
(https://www.instagram.com/luxury_studi0/) in perioada 12 Iunie 2020 – 25 Iunie
2020.
SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE
Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, cu varsta de peste 18 ani,
indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care
respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in
acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai
Organizatorului, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest
concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei
constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in
exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament.
Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana
furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea
datelor personale.
Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba varsta de cel putin
18 ani, un cont de Instagram, completat cu o adresa de email valida si nume /
prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti creea un cont nou.
SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001
pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si
libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la
date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea
in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.
SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina luxurystudio.ro de pe pagina oficiala de
Facebook.
Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 12 Iunie – 25 Iunie 2020, astfel:
1. Urmareste pagina de instagram @luxury_studi0
2. Distribuie postarea pe story-ul tau
3. Eticheteaza 3 prietene intr-un comentariu
Simpla devenire de fan pe contul de Instagram nu presupune si inscrierea in
concurs, este necesara si postarea pe tabul de concurs a ideii de distactie.

SECTIUNEA 6. PREMIUL CONCURSULUI
Gift-pack semnat Victoria’s Secret format din:
● Parfumul INTENSE semnat Victoria’s Secret!
Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu un alt premiu si nici nu se poate acorda
contravaloarea lui in bani. In cazul refuzului potentialului castigator de a beneficia de
premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste
sa intre in posesia premiului, refuza premiul expres si neechivoc sau manifesta o
atitudine similara etc.), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform
Regulamentului, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. In asemenea
cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a redistribui premiul.
SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI
Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti utilizand site-ul www.random.org, in
ziua de 26 Iunie 2020

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI
Castigatorului concursului de pe Instagram i se va aduce la cunostinta rezultatul
concursului in 24 de ore dupa incheierea jurizarii, astfel: va fii contactat prin mesaj
pe Instagram sau prin intermediul datelor de contact pe care le au completate in

profilul lor de pe Instagram si li se va afisa numele pe pagina Luxury Studio de pe
Instagram.
In cazul in care castigatorul nu trimite in 72 de ore informatiile solicitate de catre
Organizator sau daca au furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va
acorda altui utilizator, utilizand acelas mecanism.
Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatoarelor din
motive care nu tin de el.
Castigatorul va intra in posesia premiului, incepand cu data 29 Iunie 2020, astfel:
1. Dupa extragere, Luxury Studio va solicita datele de contact (adresa si numar de
telefon) ale castigatorului in vederea acordarii premiului.
SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR
Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte
ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor.

SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI
Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 25 Iunie 2020, ora 24.00 si poate
inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora –
de natura a face imposibila derularea.

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe website-ul Luxury Studio.
Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze
acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate
pe contul de facebook.

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii
financiare legate de premiul oferit, acestea cazand in sarcina persoanei castigatoare.
SECTIUNEA 13. LITIGII
In cazul unor litigii aparute intre Luxury Studio si participantii la concurs, acestea vor
fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale

amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor
romane competente.

Scroll to Top